MENÜ

 •     Ana Sayfa     Demans Anasayfa

 •     Veri Madenciliği     VM Hakkında Bilgi

 •     Demans    Demans Hakkında Bilgi

 •     UYGULAMA    VM ile Demans Teşhisi

 •     Testler    Çalışmada Uygulanan Testler

 •     Kullanım Politikaları    Kulllanım Şartları

 • HASTAYA AİT VERİLER
  DeğişkenDeğerReferans Aralığı
  Depresyon    yok (yok- var )
  Oryantasyon Puanı:  (0-10)
  Lisan Test Puanı:        (0-10)
  Minimental Test Toplam Puanı:  (0-30)
  Sözel Kelime Listesi Deneme3 Hata Adeti  (0-10)
  Sözel Kelime Listesi Hatırlama Adeti  (0-10)
  Sözel Kelime Listesi Çoktan Seçmeli Testte Söylenmiş ama YOKTU işaretlenen Adeti  (0-10)
  Boston İsimlendirme Testindeki doğru bilinen sayısı  (0-60)
  Mantıksal Hafıza Hikaye A Testindeki puanı  (0-24)
  Mantıksal Hafıza Hikaye B Testindeki puanı  (0-24)
  Mantıksal Hafıza Hatırlama Hikaye B Testi puanı  (0-24)
  Sözel Akıcılık Testinde ikinci 15 saniyede söylenen kelime sayısı  (0-10)
  Sözel Akıcılık Testinde son 15 saniyede söylenen kelime sayısı  (0-10)
  İz sürümü Bölüm B Testinde yanlış sayısı  (0-10)
  İşaretleme Testi için geçen süre (sn) 0 
  (0- 3600)
  Başarısızlık durumunda maksimum bekleme süresi varsayılmalıdır.