MENÜ

 •     Ana Sayfa     Demans Anasayfa

 •     Veri Madenciliği     VM Hakkında Bilgi

 •     Demans    Demans Hakkında Bilgi

 •     UYGULAMA    VM ile Demans Teşhisi

 •     Testler    Çalışmada Uygulanan Testler

 •     Kullanım Politikaları    Kulllanım Şartları

 • HASTAYA AİT VERİLER
  DeğişkenDeğerReferans Aralığı
    Depresyon     (yok- var )                      
    Oryantasyon Puanı:  (0-10)                            
    Lisan Test Puanı:        (0-10)                            
    Minimental Test Toplam Puanı: (0-30)                            
    Sözel Kelime Listesi Deneme3 Hata Adeti (0-10)                            
    Sözel Kelime Listesi Hatırlama Adeti (0-10)                            
    Sözel Kelime Listesi Çoktan Seçmeli Testte Söylenmiş ama YOKTU işaretlenen Adeti (0-10)                            
    Boston İsimlendirme Testindeki doğru bilinen sayısı  (0-60)                            
    Mantıksal Hafıza Hikaye A Testindeki puanı (0-24)                            
    Mantıksal Hafıza Hikaye B Testindeki puanı (0-24)                            
    Mantıksal Hafıza Hatırlama Hikaye B Testi puanı (0-24)                            
    Sözel Akıcılık Testinde ikinci 15 saniyede söylenen kelime sayısı (0-10)                            
    Sözel Akıcılık Testinde son 15 saniyede söylenen kelime sayısı (0-10)                            
    İz sürümü Bölüm B Testinde yanlış sayısı (0-10)                            
    İşaretleme Testi için geçen süre (sn) 
  (0- 3600)                        
  Başarısızlık durumunda maksimum bekleme süresi varsayılmalıdır.